Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hizmetiçi Eğitim Başvuru Sayfası
  Skip Navigation Links  
 
Temel Elektronik ve Kodlamaya Giriş Kursu

 

1.     ETKİNLİĞİN ADI:

 

         Temel Elektronik ve Kodlamaya Giriş Kursu

 

2.     ETKİNLİĞİN AMAÇLARI

 

     Bu faaliyeti başarı ile tamamlayan her kursiyer;

 

 • Temel elektronik kavramlarını (akım, gerilim, iletken, yalıtkan) bilir.
 •  Devre çeşitlerini bilir ve basit bir elektrik devresi yapabilir.
 • Direnç, buton, led, buzzer devre elemanlarını tanır.
 • Breadboard kullanımını bilir.
 • Dijital Avometreyi kullanmayı bilir.
 • Dijital Avometre ile direnç, pil, ldr ve potansiyometre ölçümünü ve sağlamlık kontrolünü yapabilir.
 • Dijital Avometre ile ledin sağlamlık kontrolünü yapabilir.
 • Dijital Avometre ile kısa devre kontrolü yapabilir.
 • Breadboard üzerine devre kurup çalıştırabilir.
 • Çalışmayan devrenin kontrolünü yapabilir.
 • Ohm  kanununu kavrar.
 • Avometre ile akım ölçümü yapabilir.
 • Dirençleri seri ve paralel bağlayarak  toplam direnç ölçümü yapabilir.
 • LDR ile ledin kontrolü devresini breadoard üzerine yapabilir.
 • POT ile ledin kontrolü devresini breadboard üzerine yapabilir.
 • Makine dili, derleyici kavramlarını bilir.
 • Sayı sistemlerini (binary – desimal – heksadesimal) birbirine dönüştürebilir.
 • Programlamada giriş, çıkış, değişken kavramlarını bilir.
 • Basit bir programın akış diyagramını çizebilir.
 • Operatör ve kontrol yapılarını bilir.
 • 2 sayının toplamını bulan programın algoritmasını yapabilir.
 • 2 sayıdan büyük olanı bulan programın algoritmasını yapabilir.
 • Döngü kavramını bilir.
 • Döngüleri program içerisinde kullanabilir.
 • Fonksiyon kavramını bilir
 • Arduino UNO kartını tanır.
 • Tinkercad block programını kullanıp bir ledin Arduino UNO ile kontrolünü yapabilir.

 

3.               ETKİNLİĞİN SÜRESİ

 

Eğitimin süresi 30 ders saatidir.

 

4.     ETKİNLİĞİN HEDEF KİTLESİ

 

     Bakanlığımıza bağlı okul/kurumlarda görev yapan öğretmenler.

 

5.               ETKİNLİĞİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 

 • Bu etkinlik öğretmenlerin “Temel Elektronik ve Programlamaya Giriş” konusunda bilinçlendirmek ve bu uygulamaların disiplinler arası nasıl ilişkilendirileceğini göstermek amacıyla düzenlenmiştir.
 • Eğitim görevlileri olarak bu alan uzmanı akademisyenler, uzmanlar  yada öğretmenler görevlendirilecektir.
 • Eğitim ortamı katılımcıların etkin iletişim kurabileceği biçimde düzenlenecektir.
 • Eğitim, internet bağlantılı bilgisayar ve projeksiyon cihazı ya da etkileşimli  tahta olan eğitim ortamında gerçekleştirilecektir. Eğitim içerikleri uygun materyallerle desteklenecektir.
 • Katılımcı sayısı dikkate alınarak ortamda gerekli ışık ve ses düzeni sağlanacaktır.
 • Katılımcı sayısı her eğitim ortamı için 20 kişiyi geçmeyecek şekilde oluşturulacaktır.
 • Faaliyetin bitiminde 50 soruluk son test uygulanacaktır.

6.               ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ

Konuların Dağılım Tablosu

Konular

Süresi

1.GÜN

Tanışma etkinlikleri

1

Temel elektronik kavramları (akım, gerilim, iletken, yalıtkan, devre çeşitleri, açık devre, kapalı  devre, kısa devre) tanıtımı

1

Basit bir ampül devresi yapımı

1

Direnç, led,  pil, jumper kablo, buton devre malzemelerinin tanıtımı ve devreye bağlanışları

1

Breadboard tanıtımı

Breadboard üzerine direnç, led, jumper ve pilden oluşan basit bir devrenin kurulumu, çalıştırılması ve arıza tespiti

2

2.GÜN

Avometrenin tanıtımı

Avometre ile  pil ve direnç ölçümü

Avometre ile jumper kablonun sağlamlık kontrolü

Avometre ile butonun sağlamlık kontrolü

Potansiyometre, LDR, led elemanlarının tanıtımı

Avometre Pot, LDR, led elemanlarının sağlamlık kontrolü

2

Breadboard üzerine seri ve paralel direnç bağlama

Avometre ile toplam direnç bulma

1

Ohm kanunu anlatımı

1

Ohm Kanunu devresinin breadboard üzerine yapımı (Devrede ledin yanına bağlanan direncin ohm kanuna göre hesabı ve direnç değişimi ile ledin parlaklığının değişiminin gösterimi)

Avometre ile devreden geçen akımın ölçülmesi

2

3.GÜN

Potansiyometre ile led kontrolü devresinin breadboard üzerine yapımı

LDR ile led kontrolü devresinin breadboard üzerine yapımı

2

Programlama temel kavramları, Sayı sistemleri ve birbirine dönüşümlerinin anlatımı

2

Operatör ve kontrol yapıları (if) anlatımı

2

4.GÜN

2 sayının toplamını bulan programın algoritması

1

2 sayıdan büyük olanı bulan programın algoritması

1

Döngülerin anlatımı ve program algoritma örnekleri

4

5.GÜN

NS tabanlı programlamaya giriş

2

Arduino UNO tanıtımı

1

Tinkercad block  programını kullanma ve  Arduino UNO ile bir ledin kontrolünün programını ve simülasyonunu yapma

2

Ölçme Değerlendirme  ( Sınav)

1

Toplam(Saat)

30

 

7.               ÖĞRETİM YÖNTEM TEKNİK VE STRATEJİLERİ

 

·        Programın hedeflerine ulaşmak için; aktif öğrenme yöntem ve teknikleri kullanılacaktır.

·        Katılımcılara eğitim ile ilgili ders notları elektronik ortamda verilecektir.

 

8.               ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

·        Kursiyerlerin başarısını değerlendirmek amacıyla 50 soruluk çoktan seçmeli test sınavı uygulanacaktır. 45 ve daha üzeri not alanlar başarılı kabul edilecektir.

·        Başarılı olanlara “Kurs Belgesi” (Sertifika) verilecektir.

 

 

Hizmetiçi Eğitim Bağlantılar  
Ana Sayfa
Başvuru Kayıt
Hizmetiçi Eğitim Kursları
Bilgisayar ve İnternet Kul. K.
BT Sınıf. Etkin Kullanma Kursu
Bilişim Tek. Etkin Kul. Kursu
Web Tabanlı İçerik Geliştirme
Öğrenme Nesnesi Hazırlama K
Photoshop Kursu
Flash Kursu
Autocad Kursu
After Effects Kursu
İleri Seviye Office Kursu
Expression Web İle Web Tas.
ASP.Net Web Programlama K
Cisco BTT-CCNA Discovery 1
T. Elektronik ve Kodlama K.
Arduino Uyg. Temel Seviye
Arduino Uyg. İleri Seviye
Bilgilendirme
Sertifika Hakkında
İletişim & Sorularınız
Başvurular Hakkında
Toplam Başvurular
Yönetici Ekranı
Yönetici Giriş