Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hizmetiçi Eğitim Başvuru Sayfası
  Skip Navigation Links  
 
Arduino Uygulamaları (Temel Seviye) Kursu

 

1.    ETKİNLİĞİN ADI:

 

         Arduino Uygulamaları (Temel Seviye) Kursu

 

 

     Bu faaliyeti başarı ile tamamlayan her kursiyer;

 

 *                mBlock arayüzünü kullanır.

*                Arduino UNO kartını tanır.

*                Blok kodlamayı bilir.

*                Breadboard kullanımını bilir.

*                Arduino UNO ile bir ledin kontrolünü yapabilir.

*                Arduino UNO ile 3 led ile animasyon yapabilir.

*                Arduino UNO ile trafik lambası uygulamasını bilir.

*                Arduino UNO ile karaşimşek uygulamasını yapabilir.

*                Butonun Arduino kartına bağlanış şeklini bilir.

*                Arduino UNO ile bir butonla bir ledin kontrolünü yapabilir.

*                Arduino UNO ile iki butonla bir ledin kontrolünü yapabilir.

*                RGB ledi tanır ve ölçü aletiyle sağlamlık kontrolünü yapabilir.

*                Üç ayrı buton ile RGB ledin kontrolünü yapabilir.

*                RGB led ile rastgele renk elde etmeyi yapabilir.

*                Serial monitörü bilir.

*                Serial monitöre yazı yazdırabilir.

*                Analog ve dijital kavramlarını bilir.

*                Arduino UNO kartının analog girişlerini bilir ve girişlerden okunan veriyi işleyebilir.

*                Analog girişe bağlı potansiyometreyi okuyabilir ve seri ekrana yazdırabilir.

*                LDR’yi tanır ve ölçü aletiyle aydınlık- karanlıkta değişen direncini okuyabilir.

*                LDR ile bir ledi aydınlıkta yakıp karanlıkta söndüren program uygulamasını yapabilir.

*                TMP 36 sensörünü tanır.

*                TMP 36 ile ortam sıcaklığını ölçebilir ve ölçülen sıcaklığını seri ekrana yazdırabilir.

*                Ortam sıcaklığının durumuna göre 3 ledin kontrolünün uygulamasını yapabilir.

*                PWM sinyalini ve Arduino UNO kartındaki PWM çıkışlarını bilir.

*                PWM yöntemi ile bir ledin parlaklığını potansiyometreyle değiştirebilir.

*                Servo motoru tanır.

*                Arduino UNO ile servo motoru kontrol edebilir.

*              Buzzer ile ton kontrol uygulamasını yapabilir.

*               Ultrasonik sensörü tanır.

*                Ultrasonik sensör ile park sensörü uygulamasını yapabilir.

*               I2C LCD’yi tanır.

*               LCD’ye metin yazdırabilir ve yazdırılan metni kaydırabilir.

*               Karanlık ortamda ledi yakıp, perdeleri indiren ve bunu LCD ekranında yazdıran uygulama projesini yapabilir.

 

2.    ETKİNLİĞİN SÜRESİ

 

Eğitimin süresi 30 ders saatidir.

 

3.    ETKİNLİĞİN HEDEF KİTLESİ

 

     Bakanlığımıza bağlı okul/kurumlarda görev yapan öğretmenler.

 

4.    ETKİNLİĞİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 

*       Bu etkinlik öğretmenleri “Arduino Uygulamaları” konusunda bilinçlendirmek ve bu uygulamaların disiplinlerarası nasıl ilişkilendirileceğini göstermek amacıyla düzenlenmiştir.

*       Eğitim görevlileri olarak bu alan uzmanı akademisyenler, uzmanlar yada öğretmenler görevlendirilecektir.

*       Eğitim ortamı katılımcıların etkin iletişim kurabileceği biçimde düzenlenecektir.

*       Eğitim, internet bağlantılı bilgisayar ve projeksiyon cihazı ya da etkileşimli  tahta olan eğitim ortamında gerçekleştirilecektir. Eğitim içerikleri uygun materyallerle desteklenecektir.

*       Katılımcı sayısı dikkate alınarak ortamda gerekli ışık ve ses düzeni sağlanacaktır.

*       Katılımcı sayısı her eğitim ortamı için 20 kişiyi geçmeyecek şekilde oluşturulacaktır.

*       Faaliyetin bitiminde 50 soruluk son test uygulanacaktır.

5.    ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ

Konuların Dağılım Tablosu

Konular

Süresi

1.      GÜN

Tanışma etkinlikleri

1

mBlock arayüzü kullanımı ve Arduino tanıtımı

1

Blok Kodlama kavramı

1

Uygulama1: breadboard üzerinde bir ledi yakıp söndürme uygulaması

Uygulama 2: Üç ledli animasyon uygulaması

2

Uygulama 3: Trafik lambası uygulaması

Uygulama 4: 6 ledli karaşimşek uygulaması

1

2. GÜN

Buton kullanımında pull-up ve pull-down bağlantılarının anlatımı

Uygulama5: Butona basınca ledi yakan, elimizi butondan çektiğimizde ledi söndüren program uygulaması

 

2

Uygulama 6: Birinci butona basıldığında ledi yakan ikinci butona basıldığında ise ledi söndüren program uygulaması

1

Serial monitör kullanımı ve seri haberleşme hızının anlatımı

Uygulama 7: Serial monitör ekranında ilk satırda isim soyisim ikinci satırda ise çalıştığı okul ismini 2sn aralıklarla gösteren uygulama

1

RGB ledin iç yapısının anlatımı ve ölçü aletiyle kontrolü

Uygulama 8: RGB ledde kırmızı, yeşil ve mavi ledleri 1sn aralıklarla yakıp söndüren program

Uygulama 9: RGB ledin her bir ledini 3 ayrı buton ile yakan ve yanan ledin ismini seri ekranda gösteren program

2

3.     GÜN

Analog ve dijital kavramlarının anlatımı

Arduino UNO kartının A0 –A5 analog girişlerinin tanıtımı

Analog girişten 10bit  olarak okunan değerin desimal karşılığının anlatımı

1

Potansiyometrenin direncinin ayarlandığının ölçü aleti gösterimi

Uygulama 10: Analog girişten potansiyometre değerinin okunup seri ekranda gösterimi

Ayrıca okunan 10 bitlik değerin gerilime dönüştürülüp seri ekranda gösterimi

2

LDR’nin karanlıkta ve aydınlakta ölçü aleti ile direncinin değiştiğinin gösterilmesi

Uygulama 11: LDR’ye seri bağlanan dirence göre analog girişten okunan değerinin değiştiğinin seri ekranda gösterimi

Uygulama 12: Karanlıkta ledi yakan aydınlıkta ledi söndüren program uygulaması

1

TMP 36 sıcaklık sensörünün tanıtımı ve Arduino UNO’ya bağlanış şeklinin gösterimi

Uygulama 13: Ölçülen ortam sıcaklığının seri ekranda gösterilmesi

1

Uygulama 14: Ölçülen ortam sıcaklığı 25 °C’nin altında ise yeşil ledi, 25°C - 30°C arasında ise sarı ledi, 30°C’nin üstünde ise kırmızı ledi yakan ve seri ekranda da hangi ledin yandığını gösteren program uygulaması

1

4.    GÜN

PWM sinyalinin anlatımı - PWM uygulamalarına yönelik örnek devrelerin anlatımı

 Arduino UNO kartındaki PWM çıkışlarının gösterimi

Uygulama 15: Potansiyometre ile bir ledin parlaklığının ayarlanması

Uygulama 16: RGB ledin random renk uygulaması

2

Servo motor nedir? Nerelerde kullanır? Anlatımı

Servo motorun Arduino UNO kartına bağlanışı

Uygulama 17: Servo motorun 0 -90 -180 derece arasında 1 sn aralıklarla hareketinin uygulaması

Uygulama 18: Servo motorun 0 ile 180 derece arasında sürekli gidip gelen hareketinin gösterilmesi

1

Buzzer anlatımı

Uygulama 19: Buzzer ile tone kontrol uygulaması

1

Ultrasonik Sensör anlatımı

Uygulama 20: Ultrasonik sensör ile ölçülen mesafe 20cm-16cm arasında ise 1.kırmızı led yakan, 15cm -10cm arasında 2. Kırmızı ledi yakan, 10cm’den küçük olduğunda ise 3. Kırmızı ledi yakan ayrıca buzzer ile ton kontrolünü ayarlayan ve seri ekranda ölçülen mesafeyi yazdıran program.

2

5. GÜN

Seri LCD (I2C) ve Arduino UNO kartına bağlanışının anlatımı   

Uygulama 21: LCD ekranında 1. Satıra isim 2. Satıra soyismini yazdıran program

Uygulama 22:  LCD ile kayan yazı uygulaması

2

Proje Uygulaması: LDR ile ortamın aydınlığını algılayıp hava karardığında oda içerisindeki ledi yakan, pencerelerdeki servo motora bağlı olan perdeleri kapatan, aydınlıkta ise hem ledi söndüren hem de perdeleri açan, LCD ekranında  “ortam aydınlık” ya da  “ortam karanlık” yazan devre ve program tasarımı

3

Ölçme Değerlendirme  ( Sınav)

1

Toplam(Saat)

30

 

6.      ÖĞRETİM YÖNTEM TEKNİK VE STRATEJİLERİ

 

?       Programın hedeflerine ulaşmak için; aktif öğrenme yöntem ve teknikleri kullanılacaktır.

?       Katılımcılara eğitim ile ilgili ders notları elektronik ortamda verilecektir.

 

 

8.      ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

?         Kursiyerlerin başarısını değerlendirmek amacıyla 50 soruluk çoktan seçmeli test sınavı uygulanacaktır. 45 ve daha üzeri not alanlar başarılı kabul edilecektir.

?         Başarılı olanlara “Kurs Belgesi” (Sertifika) verilecektir.

.

Hizmetiçi Eğitim Bağlantılar  
Ana Sayfa
Başvuru Kayıt
Hizmetiçi Eğitim Kursları
Bilgisayar ve İnternet Kul. K.
BT Sınıf. Etkin Kullanma Kursu
Bilişim Tek. Etkin Kul. Kursu
Web Tabanlı İçerik Geliştirme
Öğrenme Nesnesi Hazırlama K
Photoshop Kursu
Flash Kursu
Autocad Kursu
After Effects Kursu
İleri Seviye Office Kursu
Expression Web İle Web Tas.
ASP.Net Web Programlama K
Cisco BTT-CCNA Discovery 1
T. Elektronik ve Kodlama K.
Arduino Uyg. Temel Seviye
Arduino Uyg. İleri Seviye
Bilgilendirme
Sertifika Hakkında
İletişim & Sorularınız
Başvurular Hakkında
Toplam Başvurular
Yönetici Ekranı
Yönetici Giriş