Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hizmetiçi Eğitim Başvuru Sayfası
  Skip Navigation Links  
 
Arduino Uygulamaları (İleri Seviye) Kursu

 

1.     ETKİNLİĞİN ADI:

         Arduino Uygulamaları (İleri Seviye) Kursu

 

2.     ETKİNLİĞİN AMAÇLARI

 

     Bu faaliyeti başarı ile tamamlayan her kursiyer;

 

  • Arduino UNO kartını tanır.
  • Arduino IDE yazılımını ve kütüphanelerini kurar ve IDE arayüzünü kullanır.

·  Lehim yapma temel becerilerini kazanır.

·  Breadboard kullanımını bilir.

·  Arduino ile Seri Port üzerinden haberleşme komutlarını bilir ve kullanabilir.

·  I2C’li 16x2 LCD ekran üzerinde istediği mesajları görüntüleyecek komutları bilir.

·  Arduino ile 4x4 Keypad modülü kullanarak uygulama yapabilir

·  Arduino ile RFID modülü kullanarak uygulama yapabilir.

·  Arduino ile Joy-stick modülü kullanarak uygulama yapabilir.

·  Arduino ile Kızılötesi modülü ve Kızılötesi Kumanda kullanarak uygulama yapabilir.

·  Arduino ile Bluetooth modülü kullanarak uygulama yapabilir.

·  Arduino ile H Bridge modülü kullanarak DC motor kontrol uygulamaları yapabilir.

·  Arduino ile Role Modülü kullanarak anahtarlama uygulamaları yapabilir.

·  Servo motoru kullanarak uygulamalar yapabilir.

·  Kullanabildiği modüllerin birden fazlasını birlikte kullanarak projeler geliştirebilir.

 

3.               ETKİNLİĞİN SÜRESİ

 

Eğitimin süresi 30 ders saatidir.

 

4.     ETKİNLİĞİN HEDEF KİTLESİ

 

                 Bakanlığımıza bağlı okul/kurumlarda görev yapan öğretmenler.

 

5.               ETKİNLİĞİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 

  • Bu etkinlik öğretmenleri “Arduino Uygulamaları”  konusunda bilinçlendirmek ve bu uygulamaların disiplinler arası nasıl ilişkilendirileceğini göstermek amacıyla düzenlenmiştir.
  •  
  • Eğitim görevlileri olarak bu alanda uzman akademisyenler, uzmanlar yada öğretmenler görevlendirilecektir.
  • Eğitim ortamı katılımcıların etkin iletişim kurabileceği biçimde düzenlenecektir.
  • Eğitim, internet bağlantılı bilgisayar ve projeksiyon cihazı ya da etkileşimli  tahta olan eğitim ortamında gerçekleştirilecektir. Eğitim içerikleri uygun materyallerle desteklenecektir.
  • Katılımcı sayısı dikkate alınarak ortamda gerekli ışık ve ses düzeni sağlanacaktır.
  • Katılımcı sayısı her eğitim ortamı için 20 kişiyi geçmeyecek şekilde oluşturulacaktır.
  • Faaliyetin bitiminde 50 soruluk son test uygulanacaktır.

 

6.               ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ

Konuların Dağılım Tablosu

 

Konular

Süresi

1. GÜN

Arduino UNO kartı ve breadboard ve temel devre elemanları tanıtımı

1

Arduino IDE yazılımı ve kütüphanelerinin kurulumu ve arayüz tanıtımı

1

Seri port haberleşme komutları ve uygulama örnekleri

2

Uygulama 1:

Seri port haberleşme komutlarını kullanarak “YAK” ve “SÖNDÜR” mesajlarıyla led yakıp söndürme uygulaması

I2C’li 16x2 LCD Ekran kullanımı ve uygulama örnekleri

2

Uygulama 2:

Skorboard: LCD ve buton ile ileri geri sayaç uygulaması.

2. GÜN

4x4 Flex Keypad kullanımı ve uygulama örnekleri

2

Uygulama 3:

KeyPad ile şifre kontrol uygulaması.

Lehim yapma temel becerileri eğitimi ve uygulamaları

,5

Uygulama 4:

RF ID modül setinde gelen bağlantı ayaklarının modüle lehimlenmesi uygulaması.

Arduino ile RFID Modülü kullanımı ve uygulama örnekleri

1,5

Uygulama 5:

RFID ile kartlı kapı geçiş (AKBİL) / ışık vb. açma – kapama uygulaması.

Arduino  ile Joy-stick kullanımı ve uygulama örnekleri

2

Uygulama 6:

Joy-Stick ile Led ışık parlaklığı ayarı uygulaması.

Uygulama 7:

Joy-Stick ile dört farklı yöndeki ledin yakılması uygulaması.

 

3. GÜN

Arduino ile Kızıl ötesi modülü kullanımı ve uygulama örnekleri

3

Arduino ile Role modülü kullanımı ve uygulama örnekleri

Uygulama 7:

Kızılötesi kumandayla Role kontrolü (Lamba/Led yakıp söndürme) uygulaması.

Arduino ile Bluetooth modülü kullanımı ve uygulama örnekleri

3

Uygulama 8:

App Inventer’de Android için yazılmış Bluetooth uygulamasıyla lamba/led yakıp söndürme uygulaması.

4. GÜN

ULN2003A modülü ve Step motor kullanımı

2

Uygulama 9:

Arduino ile ULN2003A modülü ile Step motor sürme uygulamaları

Arduino ile H Bridge modülü (L298N) ile DC motor sürme

1

Uygulama 10:

2WD araç kiti kurulumu.

3

5. GÜN

Uygulama 11:

Arduino ile Bluetooth kontrollü robot yapımı

3

Uygulama 12:

Arduino ile engelden kaçan robot yapımı

2

Ölçme Değerlendirme (Sınav)

1

Toplam(Saat)

30

 

7.               ÖĞRETİM YÖNTEM TEKNİK VE STRATEJİLERİ

 

·        Programın hedeflerine ulaşmak için; aktif öğrenme yöntem ve teknikleri kullanılacaktır.

·        Program konuları ile ilişkili milli ve evrensel değerler konular içine kaynaştırılarak verilecektir.

·        Katılımcılara eğitim ile ilgili ders notları elektronik ortamda verilecektir.

 

8.               ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

·        Kursiyerlerin başarısını değerlendirmek amacıyla 50 sorudan oluşan çoktan seçmeli test sınavı yapılacaktır. 45 ve üzeri not alanlar başarılı kabul edilecektir.

·        Başarılı olanlara “Kurs Belgesi” (e-Sertifika) verilecektir.

 

Hizmetiçi Eğitim Bağlantılar  
Ana Sayfa
Başvuru Kayıt
Hizmetiçi Eğitim Kursları
Bilgisayar ve İnternet Kul. K.
BT Sınıf. Etkin Kullanma Kursu
Bilişim Tek. Etkin Kul. Kursu
Web Tabanlı İçerik Geliştirme
Öğrenme Nesnesi Hazırlama K
Photoshop Kursu
Flash Kursu
Autocad Kursu
After Effects Kursu
İleri Seviye Office Kursu
Expression Web İle Web Tas.
ASP.Net Web Programlama K
Cisco BTT-CCNA Discovery 1
T. Elektronik ve Kodlama K.
Arduino Uyg. Temel Seviye
Arduino Uyg. İleri Seviye
Bilgilendirme
Sertifika Hakkında
İletişim & Sorularınız
Başvurular Hakkında
Toplam Başvurular
Yönetici Ekranı
Yönetici Giriş