İSTANBUL MALTEPE İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Sıkça Sorulan Sorular

DENKLİK İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR

 • 1- e-Denklik Nedir?

  Cevap: e-Denklik Modülü: Denklik  işlemlerinin elektronik ortamda yürütüldüğü ve bilgilerin muhafaza edildiği sistemdir.

 • 2- Kimler Başvurabilir?

  Cevap: Yurt içinde milletlerarası ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki özel öğretim kurumları ve büyükelçiliklerce açılmış okullar ile yurt içi ve yurt dışındaki ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim görenler başvurabilir.

 • 3- Başvuruda istenen belgeler nelerdir?

  Başvuru İçin İstenen Belgeler:
  1-Kimlik belgesi, ikamet izin belgesi, geçici koruma belgesi, uluslararası koruma başvuru sahibi kimlik belgesi, uluslararası koruma statü sahibi kimlik belgesi, vatansız kişi kimlik belgesi, pasaport belgelerinden sadece biri.

  2-Belgelerin noter veya Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikler tarafından onaylanmış Türkçe tercümeleri.
  (Noter işlemlerinin yurt dışında yapılmış olması halinde söz konusu belgelerin T.C Konsoloslukları tarafından onaylatılması gerekmektedir.)

  Ara sınıflar için;
  3-Eğitim aldığı son yıla ait okul tarafından onaylı karne, ayrılma belgesi veya varsa diploma.


  Mezunlar için;
  4-Apostil, Apostil olmadığı durumlarda eğitim bakanlığı, dışişleri bakanlığı ya da büyükelçilik onaylı diploma/diploma almaya hak kazandığına dair belgeler.
  (Bu belgelerin onay/mühür gözükecek şekilde eksiksiz olarak yüklenmesi gerekmektedir. Aksi halde başvuru sırasında denklik işlemleri iptal edilecektir. Ayrıca gerek görülmesi halinde denklik merkezleri tarafından başvuru sahibinden önceki yıllara dair transkriptleri de istenebilir.)


  Özel durum kapsamında başvuruda bulunacak kişilerden istenen belgeler:


  1-Savaş, afet ve/veya sığınma nedeniyle belgelerini ibraz edemeyenler,


  2-“Uluslararası Koruma Statüsü Sahibi Kimlik Belgesi” veya “Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi Kimlik Belgesi” sahibi olanlar,


  3-Mahkeme kararıyla eğitim tedbiri kararı alınan kişilerin öğrenim belgeleri yok ise sadece bahse konu belgelerini yüklemeleri yeterlidir.

  Bunlara ek olarak aşağıda yer alan durumlar mevcut ise bunların da göz önüne alınarak eklenmesi;
  1-18 yaşından küçükler için anne/babasının kimlik/pasaportu,


  2-18 yaşından küçük olup da üniversiteye kayıt yaptıracaklar için veli muvaffakatnamesinin aslı ve onaylı tercümesi(gerek varsa), üniversite ön kayıt belgesi/öğrenci belgesi,


  3-Anne/babası ayrı olanlar için öğrenci velayetinin başvuru sahibinde olduğuna dair velayetnamenin aslının ve onaylı tercümesi,


  4-Evlenme, boşanma vb. nedenlerle öğrenim belgesi ile kimlik/pasaporttaki soyadında değişiklik var ise evlilik cüzdanının ve/veya nüfus kayıt örneğinin yüklenmesi gerekmektedir.


 • 4- Apostil nedir? Hangi ülke vatandaşlarının apostil alması gerekir?

  Apostil, bir belgenin gerçekliğinin tasdik edilerek başka bir ülkede yasal olarak kullanılmasını sağlayan bir belge onay sistemidir. Apostil’in kuralları 6 Ekim 1961 tarihli Lahey Konvansiyonuyla tespit edilmiştir. Apostil kuralları yalnızca Lahey Konferansı’na üye veya taraf devletler arasında geçerlidir. 


  Bu belge onay sistemiyle ilgili üye veya taraf devlet tarafından saptanan yerel bir merci, bakanlık, vb. bir kuruluş, belgenin gerçek olduğunu onaylayarak, başka bir üye veya taraf ülkede 6 Ekim 1961 tarihli Lahey Konvansiyonunda belirlenen kurallar çerçevesinde kullanılması için yasal hale getirirler. 

  Apostil tasdiki gerçekleştirilen belge, Lahey Konferansının tüm üye ve taraf devletlerinde geçerli bir belge olarak kabul edilir. 

   

  Apostil şerhi uygulayan ülkelere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

  https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/authorities1/?cid=41

 • 5- Uluslararası geçerliliği olan belgelerde (Cambridge, IB Diploma, Matura, Bakalorya... vb.) Dış İşleri Bakanlığı/Milli Eğitim Bakanlığı veya Apostil Onayı zorunlu mudur?

  Cevap Uluslararası geçerliliği olan bu belgelerde Apostil, Apostil olmadığı durumlarda eğitim bakanlığı, dışişleri bakanlığı ya da büyükelçilik onaylı olması zorunludur.

 • 6- Başvurular hangi durumda iade edilir?

  Cevap: Denklik Yönetmeliği 5. Madde: Kimlik, pasaport, ikamet belgesi ile apostil, dışişleri bakanlığı, eğitim bakanlığı veya konsolosluk onaylı diploma aslı ve geçmiş yıllara ait transkript, ayrıca lise bitirme sınavlarını başarıyla geçtiğini gösteren belge ile tüm belgelerin T.C Noterliğinden onaylı tercümeleri tek tek sisteme yüklenip , denklik uzmanına ibraz edilmediği durumlarda başvurular iade edilir.

 • 7- K.K.T.C'de eğitim alanlara denklik belgesi düzenlenebilir mi?

  Cevap: Her iki ülke arasında yapılacak nakil ve geçişlerde denklik belgesi aranmamakta; okuldan alınan tasdikname, diploma ve diğer öğrenim belgelerine denklik işlemi yapılması gerekmemektedir. Öğrenciler, tasdikname, diploma ve diğer öğrenim belgelerine göre geldikleri türdeki okullara kayıtlarını yaptırabileceklerdir.

 • 8- Türkiye'nin yurt dışında bulunan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okulunda öğrenim görenlere denklik belgesi düzenlenebilir mi?

  Cevap: Türkiye’nin yurt dışında bulunan ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan okullardan gelenlerin denklik yaptırmasına gerek yoktur. Ancak Maarif Vakfı’na bağlı okullar için denklik belgesi gerekmektedir.

 • 9- Milletlerarası ve Büyükelçilik okullarında ilköğretim düzeyinde eğitim görmekte iken Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara geçmek isteyen kişilere denklik yapılır mı?

  Cevap: Milletlerarası ilköğretim düzeyindeki özel okullarda okumakta iken Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanların denklikleri 5580 sayılı Kanunun 5 inci maddesi, büyükelçiliklerce açılmış ilköğretim okullarında okumakta iken Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanların denklikleri ise 222 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında yapılamaz.

 • 10- Ehliyet alabilmek için denklik belgesi gerekli midir?

  Cevap: Yurt dışından alınan öğrenim belgelerinde aşağıda yer alan onaylar talep edilmektedir.

   

  1-     Ara sınıflar (1.-11. Sınıf) için: Öğrenim görmüş olduğu okul tarafından onaylı (imzalı, mühürlü) karne, ayrılma belgesi veya varsa diploma

   

  2-     Lise mezunları için: Apostil onayı, apostil onayı olmadığı durumlarda eğitim bakanlığı, dışişleri bakanlığı ya da büyükelçilik onaylı diploma/diploma almaya hak kazandığına dair belge.

  Son yıllarda özellikle Suriye’den alınan belgelerde sahte belgelere rastlanılması nedeniyle Suriye’den alınan öğrenim belgesi, transkript, diploma vb. belgelerin müracaat eden kişilere ait olup olmadığını tespit etmek amacıyla Gaziantep İlinde bulunan Suriye Geçici Hükümetinden de onay alması talep edilmektedir.

              Bu kapsamda yabancı uyruklu kursiyerlerin özel motorlu taşıt sürücü kurslarına kayıtlarında “Öğrenim belgesinin noter tasdikli, Türkçe tercümesinin” talep edildiği ancak sahte öğrenim belgesinin önüne geçebilmek ve 81 ilde birlik sağlamak amacıyla öğrenim belgelerinin de talep edilebileceği T.C Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığınca değerlendirilmektedir.

İNSAN KAYNAKLARI - ATAMA BÖLÜMÜ HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

 • 1- Ücretli Öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?

  Cevap: Ücretli Öğretmen Başvuruları E-DEVLET sisteminden bireysel olarak yapılmaktadır.

 • 2- Ücretli Öğretmen görevlendirme kriterleri nelerdir?

  Cevap: En az yüksek okul mezunu olmak.

  (Not: Görevlendirmelerde Eğitim Fakültesi mezunlarına daha sonra 4 yıllık fakülte mezunlarına öncelik verilmektedir.)

 • 3- Ücretli Öğretmen görevlendirilme sonrası hangi evraklar isteniyor?

  Cevap: -Kimlik Fotokopisi

               -Diploma Fotokopisi

               -Adli Sicil Kaydı

               -GBT Sorgusu (Emniyet Genel Müdürlüğünden)

               -Formasyon Belgesi Fotokopisi

              - Özel Eğitim Sertifikası (80 saatlik) (Özel Eğitim Öğretmenleri için)

 • 4- Ücretli Öğretmen görevlendirilme sonrası evraklar nereye teslim ediliyor?

  Cevap: Ücretli Öğretmen görevlendirmesi sonrası evraklar Okul Müdürlüğüne teslim edilir.

 • 5- Ücretli Öğretmen görevlendirme onayları ne kadar süre için alınır?

  Cevap: Ücretli Öğretmen görevlendirme onayları Eğitim-Öğretim yılı içerisinde dönemlik alınıyor.

Altay Çeşme Mah. Oba Sok. No. 8 Kaymakamlık Binası 6. Kat - 0216 4170876 3669432 3885392 0505 6408687 0506 7524885

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.