İSTANBUL MALTEPE İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Maliye Bakanlığı İnceleme Raporları

 Maliye Bakanlığı İnceleme Raporları


Sayı : 59090411/855/8212265 02.08.2016
Konu: Maliye Bakanlığı İnceleme Raporları

                                         
DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE
............İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE
                                         
İlgi: Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığının 29/07/2016 tarih
         10903426-855.01-E.8084152 sayılı yazıları,
      
Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığının ilgi yazıları ilişikte gönderilmiştir,
 Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce "Kamu personeline Türkiye genelinde 2014 yılı Aralık ayı itibariyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca ödemesi yapılan aile yardımı ödeneği ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu´ nun 32´nci maddesi gereğince uygulanan asgari geçim indiriminin, ilgili mevzuatları gereğince belirlenmesine dayanak oluşturan unsurların, mezuata uygun hesap edilip edilmediğinin" incelenmesi sonucunda düzenlenen 15/03/2016 tarihli ve 103/İR.1/1 sayılı İnceleme Raporu ile tablolar ilişikte gönderilmiştir.
Buna göre; ekli İnceleme Raporunda, kamu personeline 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince eş ve çocuklar için verilmesi gereken aile yardımı ödeneği ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu uyarınca ödenen asgari geçim indirimi tutarlarının Sosyal Güvenlik Kurulu Başkanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığından alınan ve Maliye Bakanlğı Muhasebat Genel Müdürlüğünde var olan nüfus verileriyle karşılaştırılması sağlanarak fazla ve yersiz ödenen aile    yardımı tutarları ile asgari geçim indirimi tutarlarına yönelik kurumsal kod bazında oluşturulan 21 adet tablonun incelenerek, Müdürlüğümüzde/ ilçenizde çalışan ilgili personele ait sözkonusu hatalı kayıtların düzeltilmesi gerekmekdir.
Bu kapsamda; Raporun ilgili bölümlerinde yapılan açıklamalar çerçevesinde, tablolardaki verilerin doğruluklarının kontrol edilerek, aile yardımı ve asgari geçim indiriminin fazla ve yersiz ödenip ödenmediğinin tespit edilmesi ve "Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ve 2007/2 sayılı Genelge hükümleri çerçevesinde yasal faizi ile birlikte (e-Alacak modülüne veri girişi yapılarak) takip ve tahsil edilmesi gerekmektedir.
Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.
      
                                                                      Harun TÜYSÜZ
      Müdür a.
                                                                                                                         Müdür Yardımcısı
DAĞITIM
Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü
39 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

 

 

TABLOLAR İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Altay Çeşme Mah. Oba Çıkmazı Sok. No. 8 Kaymakamlık Binası 6. Kat - 0216 4170876 3669432 3885392 0505 6408687 0506 7524885

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.