İSTANBUL MALTEPE İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İş Güvenliği Uzmanlığı İlgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü yazısı

İş Güvenliği Uzmanlığı İlgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü yazısı
İş Güvenliği Uzmanlığı İlgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü yazısı

İş Sağlığı ve Güvenliği

...........KAYMAKAMLIĞINA
(..... Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü)


İlgi : a) 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (30/6/2012 tarihli  ve  28339 Sayılı R.G)
         b) İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği ((29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı R.G.)
         c) İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik (18.01.2013 tarihli ve 28532 sayılı R.G.)
         d) İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Yönetmeliği (29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı R.G.)
         e)İş Ekipkanmalarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği (25.04.2013 tarihli ve 28628 sayılı R.G.)
         f)İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği (18.04.2014 tarihli ve 28976 sayılı R.G.)
         g) MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2014/16 Sayılı Genelge (19.08.2014 tarihli ve 3450084 sayılı)
         h) Valilik  Makamının, 21/11/2014 tarih ve  31520825/20/5559890 Sayılı Olurları.

 İlgi (a) 6331 Sayılı İş Sağlığı Kanunun 1. Maddesi ile amacı ‘Bu Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir’’ 2..Maddesi ile kapsamı ve istisnaları  ‘Bu Kanun; kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır.’’denilerek  kamu ve özel sektör ayrımı yapmaksızın bütün işler ve işyerlerinde uygulanması yükümlülüğü getirmiş; bu kapsamda MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2014/16 Sayılı  Genelge ile çırak ve stajyerlerde dahil olmak üzere, öğretmen,memur,hizmetli,işçi,sözleşmeli personel vb. tüm Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurum ve okullarda uygulanması için çalışmaları başlatmıştır.
           İlgi Kanun ve Yönetmeliklerle tanımlanan yasal zorunluluk getirilen İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin  yürütülebilmesi  için ilgi (g) MEB genelgesinin 1. Maddesinde ‘’İş sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinin 10uncu maddesi gereğince;  Bakanlık merkez teşkilatında ve 81 II Milli Eğitim Müdürlük´lerinde en az bir adet İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi (İSGB) oluşturulacaktır. İSGB´ 1er ilgili mevzuatta belirtilen esas ve usuller çerçevesinde; merkez ve taşra teşkilatı bilimlerinde ISG uygulamalarının etkili ve verimli olması, birimler arası koordinasyonun sağlanması, uygulamalarda birlikteliğin sağlanması, Merkez ve Il´lerde İSGB ´nin sorumluluk alanı içinde çalışma ortamlarında sağlık ve güvenlik açısından gerekli tedbirlerin alınması için, izleme ve değerlendirilme çalışmalarını sürdürecektir.’’ olarak belirtilen yetkilerle İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz merkezinde ilgi(h) Valilik  Makamının, 21/11/2014 tarih ve  31520825/20/5559890 Sayılı Olurları.ile sekretaryası Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmek üzere İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi (İSGB) kurulmuş olup;  iletişim bilgilerini yazımız alt bilgisinde yer almaktadır.    

 
   İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi veritabanı oluşturmak ve çalışmalarda kullanılmak üzere  20/01/2015 tarih ve 615960 sayılı yazımız ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimiz okul ve kurumlarında çalışan olup; İş Güvenliği Uzmanlığı sertifikasına sahip (A,B,C Sınıfı) tüm personelin bilgilerini içeren çizelgenin Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimine gönderilmesi istenerek; İlimiz İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, okulları ve kurumlarında toplam sayısal veritabanı oluşturulmak amaçlanmıştır.Bu amaçla daha sağlıklı bir veritabanı oluşturabilmek için ilçe müdürlüğünüz okulları ve kurumlarında yeni bir tarama yaparak ilçe verilerinizi içeren çizelgeyi güncelleyerek Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birime DYS modülü üzerinden üst yazı eki Excel formatında ulaştırılması ve bu çalışmanın 27.02.2015 tarihi mesai bitimine kadar tamamlanması gerekmektedir.       
        MEB 2014/16 Sayılı Genelgenin 5. Maddesi ‘’a) İş Güvenliği Uzmanlarının görevlendirilmesinde;İlgilinin isteği ve yeterlilikleri, norm kadro fazlası olması, işyeri tehlike sınıfı gibi hususlar göz önünde bulundurularak valiliklerce geçici görevlendirilmeleri yapılacaktır.’’  gereğince İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, okulları ve kurumlarında (Meslek Liseleri ve Mesleki Eğitim Merkezleri ;Halk Eğitim Merkezleri…) iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip  personellerden istekli olanlar  arasından öncelikle kendi okul/kurumlarında görev yapanlardan, yok ise diğer okul/kurumlarda görev yapanlardan bir iş güvenliği uzmanının Kaymakamlık Makamından alınacak bir olur ile görevlendirmesinin yapılması, görevlendirmesi yapılan personelin Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Sağlığı Güvenliği İzleme Takip Sistemi (İSG KATİP) http://isgkatip.csgb.gov.tr/ üzerinden de görevlendirmesinin yapılarak görevlendirmesi yapılan personele ait bilgi ve belgelerin ( isg katip sözleşmesi, kaymakamlık olurları, Sigortası kurum tarafından yapılan öğrenci/ personel sayısı) Müdürlüğümüz İş Sağlığı ve Güvenliği Birimine 06.03.2015 tarihi mesai bitimine kadar  gönderilmesi gerekmektedir.İSG-Katip Kullanımı ile bilgi yazımız ekinde mevcuttur.
            Görevlendirme yapılacak personeller için MEB 2014/16 Sayılı Genelgesi 5. Madde:
 c) İş Güvenliği uzmanı olarak görevlendirilen öğretmenlerin ücretleri, "Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar" çerçevesinde karşılanır.
 d)Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu´nda ödenek tahsis edilmesi halinde, kısmi zamanlı görevlendirmelerde, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 8´nci Maddesinin 7´nci bendi ‘’Kamu  kurum ve kuruluşlarında ilgili mevzuata göre çalıştırılan işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı olma niteliğini haiz personel, gerekli belgeye sahip olmaları şartıyla asli görevlerinin yanında, belirlenen çalışma süresine riayet ederek çalışmakta oldukları kurumda veya ilgili personelin muvafakati ve üst yöneticinin onayı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilecek personele, görev yaptığı her saat için (200) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı tutarında ilave ödeme, hizmet alan kurum tarafından yapılır. Bu ödemeden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmaz. Bu durumdaki görevlendirmeye ilişkin ilave ödemelerde, günlük mesai saatlerine bağlı kalmak kaydıyla, aylık toplam seksen saatten fazla olan görevlendirmeler dikkate alınmaz ayda 80 saate kadar mesai saatlerine bağlı kalmak kaydıyla, çalışabilecekleri toplam saatlere göre mevcut- görevlerinin dışında çalışanlar görevlendirilir.’’denilmekte olup; bu kapsamda ödemeler yapılacaktır.
  İlgi (a) Kanunun İdari para cezaları ve uygulanması Madde 26 –(1) İdari para cezaları (2) ile de uygulanması hükmü verilmiş olup herhangi bir İdari cezaya maruz kalmamak ; Kanun , Yönetmelik doğrultusunda hazırlanan MEB Genelgesi ile Bakanlığımız tüm kurumlarında hayata geçirilen İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin yürütülmesinde doğru bilgi akışının öneminin dikkate alınarak uygulama çalışmalarda iş ve işleyişte doğabilecek soru ve sorunlarda Müdürlüğümüz İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi ile iletişime geçmeniz; konuya hassasiyetle yaklaşılması hususunda;
            Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

Dr.Muammer YILDIZ

Vali a.

İlçe Milli Eğitim Müdürü

 

 

EKLERİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Altay Çeşme Mah. Oba Çıkmazı Sok. No. 8 Kaymakamlık Binası 6. Kat - 0216 4170876 3669432 3885392 0505 6408687 0506 7524885

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.