İSTANBUL MALTEPE İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Okullarımızdan Nezahat Aslan Ekşioğlu İlkokulu´ muzun yapmış olduğu "Gönülden Gönüle Bir Yol Var Uzakta – Hayalim Gerçek Olsa” PROJESİ

Okullarımızdan Nezahat Aslan Ekşioğlu İlkokulu´ muzun yapmış olduğu "Gönülden Gönüle Bir Yol Var Uzakta – Hayalim Gerçek Olsa” PROJESİ

 

PROJE ADI: "Gönülden Gönüle Bir Yol Var Uzakta – Hayalim Gerçek Olsa”

PROJEYİ GERÇEKLEŞTİREN OKUL: Maltepe Nezahat Aslan Ekşioğlu İlkokulu

PROJENİN BAŞKANI: Hasan Ali BAYRAK  

PROJENİN KOORDİNATÖRÜ: Zübeyde ERGÜL

PROJE TÜRÜ: Ulusal

 

PROJENİN AMACI ve HEDEFLERİ: 

 

Misyonumuz;  

Nezahat Aslan Ekşioğlu İlkokulu ailesi olarak amacımız çocuklarımızın yüzlerinde tebessüm yaratmak, az da olsa yaşamlarına renk katmak, ufacık hayallerine dokunmaktır. 

Vizyonumuz; 

İyiliğin pahalı bir şey olmadığını herkesin görmesini sağlamak, bu konuda duyarlı insanlarımızı örgütlemek ve çevremizi birliktelik çatısı altında toplamaktır. Bu görevi yerine getirirken çalışmalarımızı dil, din, ırk, cinsiyet farkı gözetmeksizin sosyal sorumluluk kapsamında yürütmektir. “Hayalim Gerçek Olsa”  projesi ile maddi durumu iyi olmayan öğrencilerin isteyip de gerçekleştiremediği bir dileği, ihtiyacı karşılamaktır. Öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve velilerimizin,  ülkenin herhangi bir yerinde yaşayan, tanımadığı çocukların hayallerinin gerçekleşmesinden ortaklaşa mutluluk duymalarını sağlamaktır. “Veren el, alan elden üstündür.” İnancını yayıp; yaşatarak “biz” bilincini ülke genelinde genişletmektir. 


PROJE PAYDAŞLARI: Maltepe Nezahat Aslan Ekşioğlu İlkokulu İdarecileri, Öğretmenleri,  Öğrencileri, Velileri, Erzurum Dumlu İlkokulu, Erzurum Dumlu Ortaokulu, Gönül Veren Herkes

 

PROJE YÜRÜTME EKİBİ:

Hasan Ali BAYRAK - Okul Müdürü 

Zübeyde ERGÜL - Müdür Yardımcısı  

Ünal ASAR - Rehber Öğretmen  

Ayşe AKSU - 3C Sınıf Öğretmeni

Ayşe Nur DÜKÜNLÜ - 3A Sınıf Öğretmeni

Filiz UYSAL - 3D Sınıf Öğretmeni 

Hikmet TÜRKKAN - 3E Sınıf Öğretmeni  

İlhan GÖKÇÖL - İngilizce Öğretmeni

Sezer UĞUR - 4B Sınıf Öğretmeni  

Beyza Asude ÖZTÜRK - Okul Meclis Başkanı 

Pınar TOLUNGÜÇ - Aile Birliği Başkanından oluşmaktadır. 

 

PROJENİN UYGULAMA ADIMLARI

Aralık - 2016 Okulumuz öğretmenleriyle, aile birliği ve sınıf temsilcileriyle proje konulu toplantı yapılacak. Proje planı hazırlanacak.

Ocak - 2017 Dumlu İlkokulu ve Dumlu Ortaokulu müdürlerine ulaşılarak, proje anlatılacak. Hedef okullarımızda projeyi takip edecek, bizlerle iletişim kuracak ekip kurulacak. Proje ekibiyle proje sonuçlana kadar iletişimin sağlanabileceği online alt yapı oluşturulacak.  Erzurum Proje Ekibi öğretmenleri çeşitli ders içi etkinliklerle öğrencilerin hayallerine ulaşarak, Türkçe derslerinde kendi el yazılarıyla hayallerini anlatan birer mektup yazmalarını sağlanacak. Mektupları okulumuza kargo yolu ile toplu olarak ulaşacak. mektuplar okunacak, kodlanacak, excel formatında listelenecek. Mektuplardan ulaşılan hayaller ağaç yapraklarına yazılarak; kuru bir ağaç üzerine asılacak.


PROJENİN UYGULAMA ADIMLARI

Şubat - 2017 İlçemiz Kaymakamı, İlçemiz Milli Eğitim Müdürü ve Şube Müdürlerüyle görüşülerek proje tanıtımı yapılarak; öneri ve emirleri alınacak. Planlamalara eklenecek. Kamu spotu – afiş – broşür – pankart – duyuru – proje şarkısı hazırlayıp kamuoyuna duyurarak projenin tanıtımını gerçekleştirilecek. Yerel basına bilgi verilerek yayımlanması sağlanacak. 19.02.2017 Pazar günü genel veli toplantıları yapılarak hayal ağacı sunuma çıkarılacak.

Mart - 2017 Hayallerin paketlenenme, kolilenme işlemleri tamamlanacak. Paketlerin kargolanma işlemleri planlanacak ve proje ekibinin uçak biletleri temin edilecek. Tüm çalışmalar aşama aşama okulların web sayfalarında yayımlanacak.

Nisan - 2017 22.04.2017 tarihinde paketlerin okullara ulaşması sağlanacak. 23.04.2017 Pazar günü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı töreni ardından hayallar sahiplerine bizzat ekibimizce  teslim edilecek. Projenin MEB e-twinning ve eğitimde iyi örnekler proje yarışmalarına başvuruları yapılacak.


PROJENİN TANITIMI

“Her Şey Bir Hayalle Başlar. Çocukların Hayallerine Verdiğimiz Emek, Mutlu Bir Gelecek Demek.” Projemizin çıkış noktasıdır. Amaçlarımız ise; birinci aşamada çocuğun hayalini karşılamak, ikinci aşamada çocuğun temel ihtiyacını karşılamak, üçüncü aşamada ise okullara birer kütüphane kazandırmaktır. Projenin uygulayıcı kitlesi okulumuzun 680 öğrencisi,  37 öğretmeni, 7 personeli, tüm velileri ve katkı sağlamak isteyecek herkestir. Hedef kitlesi ise Erzurum Dumlu İlkokulu-Dumlu Ortaokulu öğrencileridir. Çocuklar toplumumuzun ortak değeridir. Yarınlarımız olan çocuklarımızın, çocukluklarını iyi bir ortamda geçirmelerini sağlamak hepimizin ödevidir. Proje tamamlandığında maddi durumu iyi olmayan çocuklarımızı, isteyip de bir türlü sahip olamadığı herhangi bir hayaline hiç beklemediği bir anda kavuşturmak da bizlerin hayalidir. Evlatlarımızın geleceğe olan inançlarını arttırarak hayallerinin peşinden gitmelerini sağlamak, onların vatanına, milletine yararlı bir fert olarak yetişmesine katkı sağlayacaktır. Ayrıca maddi durumu yeterli olup ta ihtiyacı olsun olmasın her çocuğun bir hayali olduğunu, hayal kurmanın maddi olmadığını, imkânı olan velilerin farkında olmalarını sağlamak, ailesine isteklerini anlatamayan veya anlatmasına rağmen hayali gerçekleşmeyen çocuklara da ulaşarak velisinde bu bilinci yaratmak da yan hedefimizdir. Okulumuz proje ekibi ilçemiz kaymakamını ve ilçe milli eğitim müdürünü ziyaret ederek, projenin tanıtımını yapacak; varsa öneri ve emirlerini planlarına ekleyecektir. Kamu spotu – afiş – broşür – pankart – duyuru – proje şarkısı hazırlayıp kamuoyuna duyurarak projenin tanıtımını gerçekleştirilecektir. Proje ile çocukların ortak değerimiz ve yarınlarımız olduğu bilincini toplumumuzun tüm katmanlarına yaymayı, çocuklarımızda moral ve motivasyonu arttırmayı, toplum içinde yardımlaşma ve dayanışma duygusunu pekiştirmeyi, iyi örneklerin yaygınlaşmasına katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Projemizin hedef kitlesini belirlemek için Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde şube müdürü iken, Erzurum ili İl Milli Eğitim Müdürlüğüne il şube müdürü olarak atanan müdürümüzden görüş istendi. Yapılan görüşme sonucunda da hedef kitlemiz Erzurum Dumlu İlkokulu ve Dumlu Ortaokulu olarak belirlendi. Bu iki okulun toplamda 300 öğrencisi bulunduğu ve öğrencilerinin büyük çoğunluğunun kendi köylerinde okullarının faal olmaması nedeniyle civar köylerden taşımalı eğitim uygulaması ile bu okullarda eğitim aldıkları öğrenildi. Dumlu İlkokulu ve Dumlu Ortaokulu müdürlerine ulaşıldı, proje anlatıldı. Hedef okullarımızda projeyi takip edecek, bizlerle iletişim kuracak ekip kurulması istendi. Proje ekibiyle proje sonuçlana kadar iletişimin sağlanabileceği online alt yapı oluşturuldu; iletişime başlandı. Erzurum Proje Ekibi öğretmenleri çeşitli ders içi etkinliklerle öğrencilerin hayallerine ulaşarak, Türkçe derslerinde kendi el yazılarıyla hayallerini anlatan birer mektup yazmalarını sağladı. Mektupları okulumuza kargo yolu ile ulaştı. Projemizin sonuçlanma; hayallerin çocuklara ulaştırılma tarihi olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı günü olan 23 Nisan 2017 tarihi belirlendi. 

 

PROJENİN MALİYETİ: 35.000,00 TL


PROJENİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHLERİ

Projenin Başlama Tarihi : 01.12.2016 

Projenin Bitiş Tarihi : 23.04.2017

 

PROJENİN KURALLARI 

Kullanılmış eşya gönderilmemesi, 

Çocuğun hayali ve varsa ek olarak alınan hediyelerin hepsinin yeni olması, mümkünse orijinal kutularıyla gönderilmesi, 

Teslim süresi içerisinde okulumuza iletilmesi, 

Hedef okuldan gelen mektuba cevap yazılarak, hayal paketiyle gönderilmesi, 

Kütüphane için gönderilecek hikaye kitapları kullanılmış olabilir ancak yıpranmamış olması ve yardımcı kaynakların kullanılmamış olması, 

Öğrenci ve öğrenci velisinin ruhsal yönden incitilmemesi, 

Anayasanın 20. maddesine göre; "Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz." Bu nedenle mektupların sosyal medyada paylaşılmaması; öğrencilerin isimlerinin mutlaka gizlenmesi. 

Öğrenciyle ilgili bilgi edinmek (Beden ölçüsü, gelir durumu, resim isteme vb.)  amacıyla okuluna ulaşılmaması; ihtiyaç duyulan tüm bilgilerin sınıf öğretmeniniz aracılığı ile okulumuz yönetiminden temin edilmesi. 

 

PROJE SONUCU ve ÇIKTILARI

Çocukların hayallerine dokunmak. Gelir seviyesi düşük veya kalabalık ailelerin çocuklarının bazı ihtiyaçlarını karşılamak. Gelir durumu ne olursa olsun, çocukların diğer çocuklarla sıcak ilişki kurmalarını sağlamak.  Maddi durumu yeterli olup ta ailesine isteklerini anlatamayan veya anlatmasına rağmen hayali gerçekleşmeyen çocukların velisinde farkındalık yaratmak. 

Çocukların hayallerinin gerçekleşmesine duyarlı velilerin bu hayallerin gerçekleşmesinde ortaklaşa mutluluk duymalarını sağlayarak “biz” bilincini ülke geneline genişletirken; “Veren el alan elden üstündür.” inancını pratik olarak uygulamak.  

Çocuklar toplumuzun ortak değeridir. Yarınlarımız olan çocuklarımızın hayalleri var. Hayallar duvarların içinde geçebilir. Kilometrelerce uzağa ulaşabilir. Geçemeyecekleri ulaşamayacakları tek yer ön yargılarla dolu düşüncelerdir. Şimdi çocuklar bizimle hayallerine daha yakınlar.  

Haydi gel sen de mutlu bir gelecek için çocukların hayaline dokun, emek ver. Unutma çocukların hayallerine verdiğin emek mutlu bir gelecek demek.  

 


PROJE OKULUMUZ ERZURUM - YAKUTİYE DUMLU ORTAOKULU´ NDAN RESİMLER

07-02-201707-02-201707-02-201707-02-201707-02-201707-02-201707-02-201707-02-201707-02-201707-02-201707-02-201707-02-201707-02-201707-02-201707-02-201707-02-201707-02-201707-02-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


PROJE OKULUMUZ ERZURUM - YAKUTİYE DUMLU ORTAOKULU ÖĞRENCİLERİNDEN GELEN MEKTUPLAR 

07-02-201707-02-201707-02-201707-02-201707-02-201707-02-201707-02-201707-02-201707-02-201707-02-201707-02-201707-02-201707-02-201707-02-201707-02-201707-02-201707-02-201707-02-201707-02-201707-02-201707-02-201707-02-201707-02-201707-02-201707-02-201707-02-201707-02-201707-02-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 


OKULUMUZ NEZAHAT ASLAN EKŞİOĞLU İLKOKULU´ NA KARGO İLE GELEN MEKTUPLAR

07-02-201707-02-201707-02-201707-02-201707-02-201707-02-2017


 

 

 

 

 

 
 


OKULUMUZ NEZAHAT ASLAN EKŞİOĞLU İLKOKULU´NUN PROJE ÇALIŞMA RESİMLERİ

07-02-201707-02-201707-02-201707-02-201707-02-201707-02-201707-02-201707-02-201707-02-201707-02-201707-02-2017

Altay Çeşme Mah. Oba Çıkmazı Sok. No. 8 Kaymakamlık Binası 6. Kat - 0216 4170876 3669432 3885392 0505 6408687 0506 7524885

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.